Tedavi
Daha fazla bilgi almak için çekinme- meden bizi arayabilirsiniz.
Adres:

Tel/Fax:

E-mail:
Şemsettin Günaltay Cad.
(Minibüs Caddesi)
No: 129 / 7
Kazasker / Erenköy
İSTANBUL

+90 216-362 99 03

osmankaur@hotmail.com

Bireysel ve Grup Terapileri

Bireysel Terapi
Psikoterapi uzun süren baskı ve gerginlikler sonucu kişilerde oluşan bozulma ve bunalımların bir dizi kurallar çerçevesinde giderilmesiyle uğraşan meslek alanıdır. Psikiyatristle yapılan terapinin faydalı olduğunu gösteren birçok bilimsel yayın vardır.                   1devamı için
Grup Terapisi
İnsanlar çeşitli sosyal ortamlarda çalışır, yaşar, algılar ve rollerini oynarlar. Dolayısıyla grup içinde bir çok duygusal problemleri de olur. Kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar hastalıkların ortaya çıkışında önemli rol oynar-lar.                                              1devamı için

Tedaviler

1
1
Bilişsel Psikoterapiler
Özellikle depresyon tedavisinde etkili bir psikoterapi yöntemidir. Hastaların temelde çocukluk çağında edindikleri yanlış algılama, yanlış değerlendirme ve önyargılı biçimde olumsuz düşünme kalıplarını değiştirme esasına dayanır. Hastanın kendisine, çevresine ve geleceğe daha esnek bakmasını sağlamak hedeflenir.
1
Davranış Terapileri
Panik, fobiler ve anxiete bozukluklarında etkili bir tedavi yöntemidir. Hastaya önce rahatlama ve gevşeme yöntemleri öğretilir. Hastanın bunaltı duyduğu, korktuğu nesne ve durumları imgesinde yaşatması istenir. Bu imgeleme sırasında ortaya çıkan bunaltı gevşeme yöntemleri ile söndürülür.
1
Psikoanalitik Yönelimli Psikoterapiler
Ruhsal sorunları olan kişiler arasında ancak sınırlı bir kesime uygulanabilir. Freud tarafından temelleri atılmış olan psikanaliz; bilinçdışının incelenebilmesi için, bireyin aklına gelen düşünceleri hiçbir baskı, denetim ve süzme uygulamadan ayrıntılı bir şekilde ifade etmesi esasına dayanır. Bunun sonucunda değişmeyi ve iyileşmeyi önleyen, bireyin içinden gelen her türlü bilinçli ya da bilinçdışı direnç ortadan kaldırılmaya çalışılır.
1
İnterpersonel Psikoterapiler
Özellikle depresyon tedavisinde olumlu sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir. Günlük yaşamda insanlar arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi, sosyal ilişkiler ve sosyal yetilerin arttırılması, söz konusu alanlardaki yetersizliklerinin hastaya gösterilip alternatif düşünce ve iletişim yollarının geliştirilmesinin sağlanması amaçlanır.
1
Alkol Ve Madde Bağımlılığına Yönelik Destekleyici - Tamamlayıcı Psikoterapiler
Günümüzde alkol ve madde bağımlılıkları psikiyatrik hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle alkol ve / veya madenin bırakılmasından sonraki süreçte hastaların yeniden alkol ve / veya maddeye dönmemeleri için destekleyici terapiler uygulanması uzun dönemde olumlu sonuçlar vermektedir. Ayrıca anxiete bozukluğu, panik, depresyon gibi hastalıklar bağımlılıkların oluşmasında önemli rol oynadıklarından, varsa kişideki bu hatalıklara yönelik spesifik psikoterapiler uygulanması da gerekmektedir.
1
Okul Ve Gençlik Sorunlarına Yönelik Psikoterapiler
Çocuklar ve ergenlerin davranış bozuklukları, okul başarısızlıkları ve iletişim bozuklukları ruhsal çatışmaların veya erken başlangıçlı psikiyatrik hastalıkların ilk belirtileri olabilir. Olası hastalıkların saptanarak, bunlara yönelik uygulanacak terapiler, ileride ortaya çıkabilecek birçok olumsuzluğu önleyebilmektedir.
1
Psikofarmakoterapi (İlaç Tedavileri)
Günümüzde psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar çok yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. İlaç tedavileri uman hekimler tarafından planlandığında bağımlılık yapma tehlikesi yoktur. Ayrıca ilaçların beyin hücrelerini öldürdükleri, kısırlık yaptıkları şeklindeki halk arasındaki söylentiler tamamen asılsızdır.
1
Tanı Koymaya Yönelik Psikolojik Testler
Psikiyatrik hastalıklara tanı koymak hekimin hastadan ve hasta yakınlarından alınan bilgilerle mümkün olmaktadır. Ancak hastalıklara özgü hazırlanmış psikolojik testler kesin tanı koymayı kolaylaştırmakta ve tedavi sonuçlarını da olumlu etkilemektedir. Örneği çocuklarda dikkat eksikliği - hiperaktivite sendromu, otizm, gelişimsel bozukluklar ve yaşlılarda bunama gibi hastalıkların erken tanısına yönelik testler uygulanmaktadır.
1
Zeka ( IQ ) Testleri
Zeka geriliklerinin erken saptanması, çocukların sonraki yaşamlarında yönlendirilmeleri gereken eğitimlerin ve seçmeleri gereken okulların belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca yüksek zeka düzeylerine sahip çocuklar ve yetişkinler de durumlarının saptanması halinde çok daha verimli olabilecekleri alanlara yönlendirilebilmektedirler
Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır -Sernes