Bazı Hastılıkların Listesi
Uyku Bozuklukları

1-Uykusuzluk
Uykusuzluk, belirli bir süre devam eden, uyku miktarının ve niteliğinin doyurucu olmaması durumudur.

Uykusuzluğu olan kişiler en çok uykuya dalma güçlüğünden yakınırlar. Bunu uykuyu sürdürme güçlüğü ve erken uyanma yakınmaları izler. Fakat hastalarda sıklıkla bu yakınmaların birden fazlası bulunur.

Uykusuzluğun yinelediği durumlarda, giderek artan bir uykusuzluk korkusu ve bunun sonuçları ile aşırı uğraşma gelişebilir. Böylece sorunu sürdüren bir kısır döngü oluşur.Uykusuzluğu olan kişiler yatmadan önce kendilerini gergin, bunaltılı, kaygılı, çökkün hissetiklerini ve düşüncelerinin sanki yarışıyormuş gibi birbirini izlediğini belirtirler. Sık sık yeterli düzeyde uyumak, kişisel sorunlar, sağlık durumları ve hatta ölümle ilgili yineleyen düşünceler olur. Çoğu zaman ilaç veya alkol alarak gerginlikleri ile başa çıkmaya çalışırlar. Sabahları kendilerini bedensel ve ruhsal yönden yorgun hissederler. Gün boyunca da çökkün, kaygılı, gergin ve huzursuzdurlar.

2-Aşırı uyuma

Aşırı uyuma gün boyu aşırı uykulu olma ve uyku nöbetleri (bu durum yetersiz uyumaya bağlı olmamalıdır) veya uyanma sırasında tam uyanık hale geçme süresinin uzaması olarak tanımlanır.Nedenin bedensel kökenli olduğunu gösteren kesin bir kanıt yoksa, aşırı uyuma çoğunlukla ruhsal bozukluklara bağlıdır.Aşırı uyumalar bazen karşı konulamaz ani uyku nöbetleri (narkolepsi, katapleksi) şeklinde de olabilir.

3-Uyurgezerlik

Uyurgezerlik, uyku ve uyanıklık olgularının birlikte görüldüğü değişik bir bilinç düzeyidir. Uykuda gezme nöbeti çoğunlukla gece uykusunun ilk üçte birinde görülür. Nöbet sırasında kişi yataktan kalkar, dolaşır, çevresinin farkında değildir, tepkisizdir ve hareketleri beceriksizdir. Bazen yattığı odadan hatta evden çıkabilir. Bu nedenle nöbet sırasında yaralanma riski vardır. Nöbet sırasında ya da ertesi sabah uyandırılırsa olanları hatırlamaz.


Resim 1.   Vincenzo Bellini’nin ‘’La Somnambula’’ (Uyurgezer) operasının taş baskısı afişi (1831).

4-Uykuda korkular
Uykuda korkular, uyku esnasındaki şiddetli korku ve panik nöbetleridir. Nöbetlerde beden hareketlerinde artma, çarpıntı, terleme, solunumda hızlanma, gözbebeğinde genişleme olabilir. Kişi gece uykusunun çoğunlukla ilk üçte birinde çığlık atarak oturur ya da ayağa kalkar. Sıklıkla kaçmaya çalışıyormuş gibi kapıya doğru koşar fakat nadiren odadan çıkar. Uyanınca nöbeti anımsamaz.

5-Bunaltılı düşler

Bunaltılı düşler kişinin çok ayrıntılı olarak belleğine çağırabildiği, bunaltı veya korkuyla yüklü düş yaşantılarıdır. Bu düş yaşantıları çok canlıdır ve sıklıkla yaşama, güvenliğe ya da özgüvene yönelik tehditler bulunduran temalar içerir. Aynı veya benzer korkutucu temaların düşlerde yinelemesi sık görülür. Uyku bozuklukları olanların çoğunda önemli ruhsal bozukluklar (anksiyete, depresyon, panik, kişilik bozuklukları, duygudurum bozuklukları) bulunur.


Tedavi


Uyku bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olan temel etkenlere yönelik psikoterapiler veya ilaç tedavileri uygulanır.

Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır -Sernes