Bazı Hastılıkların Listesi
Sosyal Fobi

Sosyal fobi ergenlik döneminde başlar ve kalabalık ortamlardan çok, küçük gruplarda başka insanlar tarafından incelenme korkusu şeklinde gelişir. Sosyal ortamlardan kaçınma davranışına sebep olur. Diğer fobilerin aksine sosyal fobi kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülür.Bazı somut durumlarda ortaya çıkabilir (örneğin topluluk içinde yemek yeme, toplulukta konuşma veya karşı cinsle ilişkiler sırasında) veya aile çevresi dışındaki tüm sosyal ortamlarda ortaya çıkacak biçimde yaygın olabilir. Topluluk içinde kusma korkusu bulunabilir. Bazı hastalarda göz teması kurma güçlüğü yaşanabilir. Sosyal fobi genellikle düşük benlik saygısı ve eleştirilme korkusu ile birliktedir. Hasta yüz kızarması, el titremesi, terleme, çarpıntı, kekeleme, boğulma hissi, kontrolünü kaybetme, çıldırma hissi, bunaltı veya ani işeme hissi gibi yakınmalarla hekime başvurabilir ve bunaltıya bağlı olan bu belirtilerin esas sorun olduğunu düşünebilir. Bazen belirtiler bir panik nöbeti şiddetine ulaşabilir.

Toplumdan kaçınma sıklıkla çok belirgindir ve ağır olgularda tam bir sosyal çekilmeye neden olabilir. Sosyal fobiye genellikle agorafobi ve depre- syon da eşlik edebilir.


Tedavi


Sosyal fobide bilişsel-davranışçı psikoterapiler ve sistematik duyar- sızlaştırma psikoterapileri uygulanır. Ayrıca son yıllarda kullanılmaya başlanan ilaç tedavileri de çok olumlu sonuçlar vermektedir.

Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır -Sernes