Bazı Hastılıkların Listesi
Obsesif – Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

Bu bozukluğun temel özelliği, yineleyici obsesyonel düşünceler veya kompulsif hareketlerin bulunmasıdır.

Obsesyonel düşünceler, zihine  kalıplaşmış şekilde girmiş olan düşünce, imge ve dürtülerdir. Hemen hemen her zaman huzursuzluk verirler (çünkü içerikleri kirlenme, hastalık bulaşması, kontrol etme, cinsel ve dinsel takıntılar, saldırganlık  şeklindedir). Düşünceler kişiye anlamsız ve saçma gelirler. Hasta sıklıkla bunlara karşı direnmeye çalışır fakat bunu başaramaz. Düşünceler hastaya istem dışı ve tiksindirici gelse de hasta bunları yine de kendi düşünceleri olarak algılar. En çok rastlanan obsesyonel düşünceler şunlardır;

1- Kirlenme-temizlenme düşünceleri (sık sık el yıkama, kapı kollarını tutmak      istememe, insanlarla tokalaşmak istememe, evi dışındaki tuvalet ve      banyoları kullanmak istememe şeklindeki düşünceler).

2-  Kontrol düşünceleri(kapıyı kilitleyip kilitlemediğine, ocağı  kapatıp      kapatmadığına emin olamama şeklindeki düşünceler).

3-  Hastalık bulaşması düşünceleri (AİDS, kuduz vs.).

4-  Simetri-düzen düşünceleri.

5-  Saldırganlık düşünceleri (bir annenin kendi bebeğini boğacağı, öldüreceği       şeklindeki düşünceler).

6- Günah-hata düşünceleri (doğru abdest alınıp alınmadığı, gerekli sayıda      dua okunup okunmadığı, tanrıya karşı gelinip gelinmediği, günaha girilip      girilmediği  düşünceleri).

7-  Sayma.

8-  Toplama-koleksiyon.

9-  Sorma-onaylatma.

Kompulsif hareketler ve törenler, yukarıdaki düşüncelerin oluşturduğu bunaltıları ortadan kaldırabilmek için tekrar tekrar yapılan kalıplaşmış davranışlardır. Bu hareketleri yapmak hastaya haz vermez ve bunlar bir amaca yönelik değildir. Hastada kendisine bir zarar geleceği ya da kendisi yüzünden başkalarına bir zarar geleceği korkusu vardır. Kompulsif hareketlerin gerçekleşme olasılığı bulunmayan bu tip olayları önleyebileceğine inanılır.


Resim 1. Sık el yıkama kompulsif hareketleri olan bir hastada ellerde gelişen ekzama.

Tedavi

Egzersiz ve ev ödevleri şeklindeki bilişsel-davranışcı psikoterapilerin yanı sıra ilaç tedavileri çok olumlu sonuçlar vermektedir.
Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır -Sernes