Bazı Hastılıkların Listesi
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

En önemli belirtiler dikkat yetmezliği ve aşırı hareketliliktir. Tanı koyabilmek için ikisinin de olması ve birden fazla durumda (örneğin evde, sınıfta, klinikte) görülmesi gerekir.Dikkat yetmezliği, işleri bitirmeden bırakma ve görevleri erken terk etme şeklinde görülür. Çocuk bir eylemden diğerine çabuk atlar, çünkü diğerine dikkati çekildiğinden mevcut olana dikkatini yitirmektedir. Aşırı hareketlilik, görece sakin olmayı gerektiren durumlarda aşırı huzursuzluk olması demektir. Duruma bağlı olarak koşma, atlama, oturması gerektiğinde oturmayıp kalkma, aşırı konuşma ve gürültücülük veya oturduğu yerde kıpırdanıp durma şekillerinde olabilir. Sosyal ilişkilerde kontrolsüzlük, tehlikeli durumlarda pervasızlık, sosyal kuralları düşünmeden çiğneme (örneğin başkalarının eylemlerini bozma, sorulan sorular tamamlanmadan cevap yetiştirme veya kendi sırasını beklemede güçlük) görülebilen diğer belirtilerdir. Genellikle pervasız ve atak olurlar. Kazalara yatkındırlar ve karşı çıkmak niyetiyle olmasa da kuralları çiğnediklerinden disiplin sorunları sıktır. Erişkinlerle ilişkilerinde sosyal sınırları bilmezler, diğer çocuklarla ilişkilerinde ise pek sevilmez ve yalnız kalırlar. Bilişsel yetmezlik sıktır ve hareket ve dil gelişmesine özgü gecikmeler  görülebilir. Okul başarısızlığı tipik bir belirtidir.


Resim 1. Sofrada hiperaktif çocuk.

1

Tedavi

En yüz güldürücü sonuçlar son yıllarda kullanılmaya başlanan stimulan ilaçlarla alınmaktadır. Davranış psikoterapileri de olumlu sonuçlar vermektedir.

Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır -Sernes