Bazı Hastılıkların Listesi
Cinsel Kimlik Bozuklukları

1- Transseksualite

Karşı cinsin bir üyesi olarak yaşama ve kabul edilme isteği vardır. Sıklıkla kişi kendi anatomik cinsiyetinden rahatsızlık duyar ya da bunun kendisine uygun olmadığını düşünür. Bedeninin, arzu duyduğu cinsiyete uygun hale gelmesi için hormonal ve cerrahi tedavi görmek ister. Transseksüalite çocuklukta başlayan bir bozukluktur. Erkek çocuklar kadınsı giyimi yeğlerler, kız çocuklar ise erkeksi bir giyim biçimine yönelirler.

Tedavi

Çoğunlukla yaşanan toplumsal izolasyon ve dışlanma, transseksüellerin benlik saygılarında azalmaya yol açmaktadır. Madde kullanımı, anksiyete, depresyon, intihar düşünceleri sıklıkla görülmektedir. Cinsel kimlik bozukluğunun temelinde yer alan ego defektleri bireyin sosyal ve mesleki ilişkilerini yaşam boyu etkilemektedir. Psikoterapi bu gibi sorunlar açısından belli yararlar sağlamakla birlikte, öncelikle tedavinin amacını belirlemek gerekir.

2-Homoseksüalite


Erkeğin ve kadının kendi cinsiyetinden kişilerle cinsel ilişki kurma eğilimi ve eylemidir. Başka bir tanımla; bireyin karşı cinsten eşlerle ilişkiye girmesi mümkün olduğu halde kendi cinsiyetinden birisi ile ilişkiye girmeyi tercih etmesidir. Son yıllarda Amerikan Psikiyatri Birliği homoseksüaliteyi hastalık sınıflandırmalarından çıkarmıştır. Batı toplumlarında bir yaşam biçimi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Homoseksüalitenin tedavisi ile ilgili yaklaşımlar zaman zaman bilimsel mantık ile moral değerlerin çatışmasını sergiler.


Tedavi

Homoseksüellerin çoğu cinsel yönelimi ile ilişkili olmaksızın nevrotik yakınmalar, kişilik patolojileri, kişilerarası ilişkilerde yaşadıkları güçlükler, cinsel işlev bozuklukları gibi sorunlarına çözüm aramak için başvurabilirler. Bu nedenle cinsel yönelime odaklanmamak, tedaviyi sorun alanı çerçevesinde düzenlemek gerekir. Tedaviden beklentilerin gerçekçi olması lazımdır.

Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır -Sernes