Bazı Hastılıkların Listesi
  Alzheimer Bunaması (Alzheimer Demans)

Alzheimer hastalığında bunama bellek, düşünme, yönelim, anlama, hesaplama, öğrenme, yargılama, dil gibi birden çok beyin işlevinde bozulma ile giden bir durumdur. Başlangıç yaşına göre ikiye ayrılır;

A-  Erken başlangıçlı:
65 yaşından önce başlayan ve hızla kötüleşen tipidir.

B-  Geç başlangıçlı:
65 yaşından sonra, genellikle70 yaşından sonra başlayan ve yavaş gidişli tipidir. Hastalığın kesin sebebi bilinmemektedir. İlk belirti sinsi bir unutkanlıktır. Hastalar ve yakınları genellikle bunu ilerleyen yaşa bağlarlar. Unutkanlık tipik olarak yeni bilgilerin kaydedilmesi, depolanması ile ilgilidir. Özellikle ileri evrelerde daha önceden öğrenilmiş ve tanıdık şeyler de unutulabilir. Bunama sadece hafıza bozukluğu değildir. Düşünmede, akıl yürütmede bozulma ve düşünce akışında azalma da vardır. Kişi aynı anda gelen birden fazla uyarana dikkatini veremez (birkaç kişi ile konuşmada olduğu gibi) ve dikkatini bir konudan diğerine yöneltmekte güçlük çeker. Bazen depresif bulgular da tabloya eşlik eder. Zamanla ilgisizlik, hareketlerde yavaşlama, becerilerde azalma ortaya çıkar. İleri vakalarda konuşma bozukluğu, hesaplama güçlüğü, beceriksizlik, hezeyanlar (çevresindekilerden şüphelenmeler gibi), halusinasyonlar (özellikle görsel tipte halusinasyonlar), huzursuzluk, evden kaçmalar, özbakımını yapamama, yemek yiyememe, davranış bozuklukları ortaya çıkar. Son dönemde ayakta duramama, düşmeler, konuşamama, yutma güçlüğü, bayılma nöbetleri görülebilir.


Resim 1. Ünlü aktrist Rita Hayworth’un Alzheimer öncesi ve sonrası görünümü.

1

Tedavi

Dört ana kısımdan oluşur:

1-Bilişsel belirtilerin ilaçla tedavisi (asetilkolinesteraz inhibitörleri).

2-Bilişsel olmayan belirtilerin ilaçla tedavisi (antipsikotikler, sedatifler vs.).

3-Bilişsel egzersizler.

4-Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi.

Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır