Bazı Hastılıkların Listesi
Agorafobi

Agorafobi yalnızca açık alan korkularını tanımlamak üzere değil, aynı zamanda kalabalık ortamlardan ve güvenli bir yere acil kaçışın zor olduğu durumlardan korkmayı tanımlamak için de kullanılır. Bunlar arasında evden dışarı çıkma, dükkanlara girip alışveriş yapma, kalabalığa girme, tren, otobüs ve uçakta yalnız başına seyahat etme korkuları sayılabilir. Bunaltının şiddeti ve kaçınma davranışının derecesi değişebilmekle birlikte agorafobi günlük işlevleri en fazla aksatan fobik bozukluktur. Bazı hastalar tamamen eve kapanırlar; genel yerlerde bayılma ve yardımsız kalma düşüncesiyle ağır korkular yaşarlar. Hastaların çoğunluğu kadındır. Başlangıç genellikle genç erişkin yaşlarda olur. Eşlik eden depresif ve obsesif belirtiler ve sosyal fobi bulunabilir. Etkili bir biçimde tedavi edilmez ise agorafobi sıklıkla süregenleşir.


Tedavi

Agorafobide bilişsel-davranışcı psikoterapiler, uyaranla karşılatırma ve sistemarik duyarsızlaştırma psikoterapilerinin yanı sıra sedatif etkili ilaçlar kullanılmaktadır.

Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır