Terapiler
Bireysel Terapi
Psikoterapi uzun süren baskı ve gerginlikler sonucu kişilerde oluşan bozulma ve bunalımların bir dizi kurallar çerçevesinde giderilmesiyle uğraşan meslek alanıdır. Psikiyatristle yapılan terapinin faydalı olduğunu gösteren birçok bilimsel yayın vardır. Psikiyatristin yaptığı muayeneyi ya da psikoterapiyi konuşma olarak nitelemek basitleştirme olur. Terapi sırasındaki konuşma iki arkadaşın birbiriyle konuşması değildir. Konuşma terapide araçtır. Her hasta psikoterapiye alınmaz. Psikoterapi süreci kişiden kişiye, sorundan soruna değişebilir. Durumunuza ve şartlarınıza göre doktorunuz sizin için en uygun programı planlayacaktır.
Grup Terapisi
İnsanlar çeşitli sosyal ortamlarda çalışır, yaşar, algılar ve rollerini oynarlar. Dolayısıyla grup içinde bir çok duygusal problemleri de olur. Kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar hastalıkların ortaya çıkışında önemli rol oynarlar. Bu nedenle grup terapilerinin bireysel terapilere ek olarak farklı faydaları olur. Kısaca bunlar: bilgi paylaşımı, grup birliği, desteği, kişinin, yaşantılarının kabul görmesi, kişiler arası bilgi edinme, kendini daha iyi tanıma, kendi davranışından dolayı başkalarının nasıl etkilendiğini keşfetme, başkalarının kendisini nasıl etkilediğini öğrenme, kendi iç dünyasının nasıl engeller oluşturduğunu ortaya çıkarma ,umut aşılama, hastalığından kurtulmak için motive olma, fedakarlık, başkasından öğrenme, yol gösterme, anlama ve açığa çıkarmadır.
Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır -Sernes